Poděkování…

Drazí příznivci Ogara,
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu v letošním roce. Moc si jí vážíme!
Nejsme bez chyb, však věřte, že se stále snažíme napravovat, zdokonalovat,…
 
Jak krásný by byl svět, kdyby člověk člověku chtěl rozumět.
 
Přejeme Vám klidné Vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví…
 
S láskou a úctou
rodina Nesázalova a Ogar tým

 

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz