Historie hotelu Ogar

Na svém místě v údolí, naproti sochy Svatého Jana Nepomuckého, pod kostelem Svatého Martina, stojí už tu hotel s hospodou bezmála třicet let – zaznamenal však za ty roky výraznou proměnu.

Přízemí a první patro dnešního Ogara bylo postaveno roku 1989 občany Pozlovic v rámci „akce Z“ (= zadarmo, jak už si to dnes pamatují jen ti starší), a to coby Podnik veřejného stravování, ubytování a služeb. Krátce před listopadovou revolucí byl vložen pod správu stravovacího družstva Jednota; restaurace měla sice na svoji dobu velmi solidní vybavení, trpěla však nízkou návštěvností, neboť propagace samozřejmě žádná – většinou tak do něj zavítali jen místní štamgasti.

V roce 1990 byl hotel zařazen do tzv. Klausovy malé privatizace, neznámým kupcem vydražen a poté rozjet pod jménem Sidonie. Tento investiční záměr však zkrachoval a Sidonie šla po třech letech do konkurzního řízení. 5 let byl objekt státem marně nabízen k prodeji. Zájemci se nehrnuli – pramálo výhodná poloha neslibovala dostatečné záruky, že by se investiční záměr zdařil.

V roce 1998 se zchátralého socialistického objektu ujal Mgr. Pavel Nesázal

Narodil se v Nedašově, malé valašské podhorské obci na česko-slovenském pomezí. Vystudoval pedagogickou fakultu a učitelskému povolání se pak věnoval po třicet let. Své pedagogické poslání vnímal nikoli jako zaměstnaneckou řeholi, nýbrž jako příležitost k osvětové činnosti pro mládež, a tak má dnes v Uherském Brodě hodně dospělých vděčných pamětníků. Vedle toho se angažoval v organizování koncertů progresivních umělců v Luhačovicích, vydával noviny „Třesk“, otevřel orientální čajovnu, zřídil galerii, stál za zrodem několika knih a CD.

Jelikož si tyto aktivity vyžadovaly zvýšených financí, s manželkou Janou a čerstvě dospělými dětmi za zády rozjel postupně několik komerčních projektů, jako luxusní prodejnu v Uherském Brodě, obchod s upomínkovými předměty v Luhačovicích, koloniál v Dolním Němčí, džínový salon, 8 videopůjčoven, videocentrum, velkoobchod s textilem, síť stánkového prodeje a reklamní agenturu. Usiloval o to, aby si konglomerát firmiček vydělal v souhrnu nejen na sebe, ale i na mnohdy ztrátovou kulturu.

Většiny z těchto činností nicméně zanechal, když se roku 1998 ujal zkrachovalé Sidonie: všechny své síly soustředil k jedinému cíli, vybudovat z ní kulinářské a kulturní centrum v jednom – hotel Ogar + Valašský šenk. Sám si vyjednal úvěry, naplánoval generální přestavbu, dělal si stavební dozor, účetnictví, byl u všeho, dokud poslední valašský artefakt nespočinul na svém místě. Opřít se přitom spolehlivě mohl jen o svoji rodinu. Objekt vybudoval prakticky do dnešní podoby v několika málo letech.

Z dosavadního handicapu, přílišné odloučenosti podniku od centra Luhačovic, udělal jeho přednost – vytvořil tu jakési centrum valašské kultury, bohulibou oázu pro přátele dobrého vkusu a nepřátele komerční vřavy: brzy se nový hotel začal zaplňovat, hosté se vraceli, obrat vzrůstal. A i počty kulturních akcí, a tím nových hostů, a tím zase nových umělců – Mišík, Hladík, Čechomor, Pavlica, Merta, na Ogaru znovu a znovu, člověk už to ani nepočítal.

Pan Pavel Nesázal jenom pokračoval ve své celoživotní osvětové činnosti, jak to ani jinak neuměl, ale tentokrát už ve vlastním kulturním podniku, kde se nemusel přizpůsobovat komerčním tlakům – kruh se uzavřel, záměr se zdařil. Dnes se sem spolehlivě vracejí skoro všichni, kdo tu kdy byli: strávníci, hoteloví hosté, přátelé kultury, umělci…

… a jen on už se sem nikdy nevrátí – …. ledna 2015 nás náš milovaný manžel, táta a dědeček náhle opustil. Pohřeb se konal v kostele Svatého Martina, na kopečku nad jeho posledním dítětem – Ogarem; do kostela se všichni návštěvníci nevešli, a tak jich stovky postávaly okolo na hřbitově. Rakev pak nesli na dohled od hrobky historických zdejších dobrodinců, rodu Serényiových…

V naší rodině utěšujeme se touto symbolikou; osvícené osobnosti tu byly, a některé dokonce přímo s námi – v jejich tradici smíme pokračovat…

Rodina Nesázalova

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz