Kde Ogar najdete

Najdete nás v malebném a klidném prostředí Luhačovského Zálesí, v městysi Pozlovice, který je v těsném sousedství s největšími moravskými lázněmi Luhačovice. Snoubí se tu klid okrajové části městyse se snadnou dosažitelností jak lázní, tak přehrady a panenské přírody okolo. Tady začínají rozsáhlé chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Vlastně jsou to ty nejzazší, tzv. „vnější západní Karpaty“, konec karpatského hřbetu, který se táhne z Rumunska přes Ukrajinu a Slovensko až sem, do Komonecké vrchoviny, jejíž kopce z Ogaru vidíte.

Pozlovice byly poprvé připomenuty roku 1287, kdy patřily k majetkům panství s centrem na nedalekém Starém Světlově, na jehož zříceninu lze dnes z Ogaru dojít pěšky. V roce 1704 byly zcela vypáleny maďarskými Kuruci. O padesát let později udělila již Marie Terezie městečku právo pořádat výroční trhy. Nejen v Luhačovicích, ale i tady velmi v té době mecenášsky významně pomáhal šlechtický rod Serényiů, jenž má hrobku u místní dominanty – kostela Svatého Martina z roku 1642, od Ogara coby kamenem dohodil.

Žlutobílé zdi kostela jsou z dálky viditelnou dominantou Pozlovic – stojí totiž na kopečku, který odděluje hotel Ogar od Luhačovické přehrady. Uvidíte jej po pravé straně, když po ulici Hlavní přijedete k nám z Luhačovic – Ogar najdete v údolí pod ním, naproti pizzerii a plácku se sochou Svatého Jana Nepomuckého. Před hotelem je parkoviště, ubytovaní hosté mohou parkovat ve dvoře.

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz