Vojta Kiďák Tomáško a dívčí folková kapela DĚVČICE – 27.7.2012 Host: keltská hudba BRAN

Originální písničkář s velmi originálním seskupením děvčic z Podolí…

http://www.devcice.cz/

http://vktomasko.net/

Tento multižánrový večer okoření kapela BRAN, hrající keltskou hudbu z Bretaně…

Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských legendách je havran uváděn jako posel zpráv. V případě této kapely je havran poslem zpráv těch navýsost nejlepších. Bran, to je profesionální pojetí hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Moderní instrumentace je podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. Osobitě zpracované tradiční tance a písně, doplněné vlastními skladbami členů kapely, vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají rozhodující slovo sny.

www.branband.cz

 

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz