Lázeňské město Luhačovice se rozprostírá v údolí obklopeném svahy Vizovických vrchů, jímž protéká říčka Horní Olšava. Širšímu okolí města se říká Luhačovické Zálesí. Klimatické podmínky jsou v Luhačovicích velmi příznivé, protože masív Vizovických vrchů zabraňuje pronikání silných a studených severních větrů do luhačovického údolí. Naopak otevřenou jižní stranou sem proudí teplý vzduch, přitom však nedochází k vysušování ovzduší, poněvadž zalesněné okolní kopce vzduch ochlazují a udržují příjemnou relativní vlhkost. Také název města Luhačovice souvisí s okolní přírodou, a sice s luhy kolem řeky Horní Olšavy.

První písemná zpráva o Luhačovicích pochází z roku 1412, kdy se majitelem nedalekého hradu Světlov a přilehlého panství stal Jaroslav ze Šternberka. Datum skutečného vzniku obce je však pravděpodobně mnohem starší.

Historie Luhačovic je spojena se šlechtickým rodem Serényiů, kteří byli majiteli luhačovického panství od počátku 17. století. Vzdělaní členové rodu záhy poznali možnosti, které nabízí přítomnost minerálních pramenů. Koncem 17. století začali Serényiové s prováděním prvních úprav okolí pramenů a lázně začaly přijímat první hosty, ačkoli možnosti ubytování a stravování byly značně omezené. Za zvýšení zájmu o léčivé vody vděčí Luhačovice profesoru přírodních věd dr. A. Haslingerovi, který v roce 1772 navštívil náhodou během léčebného pobytu v Záhorovicích i Luhačovice a byl velmi překvapen množstvím a chutí místních pramenů. Hrabě Vincenc Serényi zareagoval na následný zájem lázeňských hostů budováním léčebných a ubytovacích zařízení, jichž do konce 18. století vznikla celá řada. Tím se Vincenc Serényi stal faktickým zakladatelem luhačovických lázní. Jeho jméno nese i nejslavnější luhačovická minerální voda Vincentka.

Na počátku 20. století byly Luhačovice aktivisty moravského národnostního hnutí vytipovány jako potenciální budoucí centrum moravského vlasteneckého dění. V osobě MUDr. Františka Veselého, jednoho z představitelů národnostního hnutí, našly lázně člověka, který je dokázal přivést k nebývalému rozkvětu. Spolu se svým přítelem architektem Dušanem Jurkovičem vtiskl lázním nezaměnitelný styl, který je odlišuje od jakéhokoliv jiného českého nebo moravského města.

Po odchodu MUDr. Veselého v roce 1909 zažívaly lázně střídavě období prosperity i krizí. V roce 1948 byly znárodněny a staly se státním vlastnictvím. Znovu zprivatizovány byly na počátku 90. let 20. století. Dnes má luhačovické lázeňství k dispozici celkem 18 minerálních pramenů, z nichž jeden je sirný a ostatní jsou hydrogen-uhličitano-chlorido-sodné kyselky.

Ačkoliv původně se v Luhačovicích léčily zejména choroby srdce a zažívacích orgánů, ve 20. letech se zde postupně prosadila léčba dýchacích obtíží. Dnes se zde léčí poruchy pohybového aparátu, nemoci trávícího ústrojí, onemocnění dýchacích cest a cukrovka.

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz