Ogarova trasa II.

Délka: 4 km od auta k autu
Celkové převýšení: 200 m
Náročnost: nízká, vhodné i pro rodiny s dětmi

Středověk, doba bronzová, křížová cesta


Turistická mapa s trasou zde

Autem dojedeme na Malenisko – je to asi 11 km: od hotelu se dáme doleva, po půl kilometru přes můstek doprava, přes kopec sjedeme do Ludkovic, kde se dáme doprava směrem na Provodov, kolem Ludkovické přehrady (slouží pouze jako zdroj pitné vody) skrze Pradliska, a kilometr před Provodovem už si hlídáme odbočku na úzkou asfaltovku doprava – na Malenisko se jede do velice prudkého kopce. Zaparkujeme tam pod kostelem Panny Marie Sněžné.

Po zelené značce nad kostelem doleva dojdeme na zříceninu hradu Starý Světlov.

Starý Světlov byl postaven v první polovině XIV. století. Prosperoval jen asi sto padesát let, než války mezi Jiřím z Poděbrad a jeho bývalým zetěm Matyášem Korvínem, co ho Moravané uznali za českého krále, zpustošily zdejší kraje natolik, že nejen stará tvrz v Luhačovicích, ale i Starý Světlov vzal za své. Pobořen a pány opuštěn, chátral pak hrad, až místní Valaši činorodě rozebrali z něj, co se ještě dalo, rozvezli to do údolí na obě strany, a panstvo vybudovalo si mezitím v dnešních Bojkovicích Nový Světlov, kam lze z Ogara také zajet na prohlídku.

Až zbytky hradu obejdeme, vrátíme se na rozcestí pod ním a vydáme se na jihozápad, do mírného hřebene hory Brda. Asi po půl kilometru dojdeme na její vrchol – stojíme právě v místě, kde začínalo v době bronzové, tisíc let před Kristem, rozsáhlé hradiště tzv. lidu lužických popelnicových polí, jež se táhlo ze svahu před námi po hřebeni dolů až kilometr na jihozápad – tak tvrdí archeologové, kteří tuto lokalitu odhalili teprve v roce 1999. Stačili už tam mezitím nasbírat mnoho keramických, kamenných a bronzových artefaktů, vystavených většinou v muzeu v Holešově.

Brda má vrcholky dva a na obou jsou navršeny mohutné kamenové menhiry: když stanete na tom prvním, spatříte po své levé ruce dolů po svahu (na mapce zlomená čára) sbíhající zbytky kamenného valu, odděleného původně nejspíš vnějším příkopem. Útvar je v terénu dobře viditelný a v lokalitě z pravěkého hradiště ten nejzachovalejší. Shora dobře rozeznatelný, v dolní části je dnes val zarostlý nízkými smrky. Ty končí až pod ním u lesní cesty, kde byla tehdy podle archeologů vstupní brána – každopádně jim lze věřit, že zeď asi za cestou pokračovala a jak zbytky terénních úprav nasvědčují, asi tam stály budovy. Koneckonců se tam otevírá (dnes částečně lesem zarostlý) výhled dolů do Pozlovic, na Ogar.

Jsme na jižním podhřebeni Brdy – jdeme po něm stále na jihozápad, napravo i nalevo jsou údolí. Dorazíme ke křesťanské kapličce, která je vrcholem křížové cesty, lemované dvanácti kamennými zastaveními Kristovými. Narážíme tady na žlutou značku, po níž se dáváme z kopce doprava a po křížové cestě sestoupíme zpět ke kostelu.

Máte k této trase nějaké dotazy? Pak je tu náš místní domorodý spolupracovník, který Vám rád telefonicky všechno zdarma upřesní. – Stačí si o kontakt na něj zavolat či napsat

Hotel a Valašský šenk OGAR - Hlavní 47, 763 26 Pozlovice,
tel.: (+420) 775 980 012, e-mail: ogar@ogar.cz